x Fonts primàries x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Animacions i simulacions x Comunicació escrita