x Fonts primàries x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació escrita