x Comunicació escrita x Comunicació oral x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Eines TIC