x Comunicació oral x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC