x Fonts primàries x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Eines TIC x Comunicació escrita