x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Gestió d'informació x Indagació i recerca