x Comunicació escrita x Comunicació oral x Fonts primàries x Indagació i recerca