x Comunicació escrita x Fonts primàries x Eines TIC