x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Fonts primàries