x Comunicació oral x Fonts primàries x Comunicació escrita x Animacions i simulacions