x Comunicació oral x Fonts primàries x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC