x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Gestió d'informació