x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp