x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo