x Comunicació oral x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp