x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC