x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC