x Indagació i recerca x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació escrita