x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp