x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo