x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes