x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació oral