x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp