x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes