x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca