x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació oral