x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp