x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita