x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca