x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Eines TIC