x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC