x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita