x Resolució de problemes x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral