x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Resolució de problemes