x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral x Eines TIC