x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral