x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC