x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació oral x Indagació i recerca