x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC