x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes