x Comunicació oral x Gestió d'informació x Eines TIC x Imatge, so i vídeo