x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC