x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes