x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Eines TIC