x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita