x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes