x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC