x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp