x Indagació i recerca x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp