x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp